Dakkapel vergunning


U wilt een dakkapel, maar wanneer moet u een vergunning aanvragen?

Voor het plaatsen van een dakkapel moet u aan een aantal eisen voldoen. Dit heeft vaak te maken met het verkrijgen van een bouwvergunning voor de plaatsing van de dakkapel. Maar zeker niet in alle gevallen. Hieronder de feiten op een rij, zodat u snel weet of er een vergunning nodig is of niet.

Regels voor uw eigen veiligheid

U zult zich bij het plaatsen van een dakkapel aan bepaalde regels moeten houden. Onder meer om de veiligheid van uzelf en omwonenden te waarborgen. Zo moet een dakkapel passen in de omgeving en mogen uw buren er geen last van hebben.

Controleer de richtlijnen binnen uw gemeente

Bouw- en Woningtoezicht van uw gemeente kan u adviseren over de richtlijnen binnen uw gemeente. Dit is per gemeente verschillend en soms ook per wijk.

Dit kan ook makkelijker! Laat Dakkapellen Online uw vergunningaanvraag verzorgen.

Wanneer uw gemeente een bouwvergunning vereist, kan Dakkapellen Online dit tegen een vergoeding voor u verzorgen. Onze vergoeding is ten alle tijden exclusief de kosten van de gemeentelijke leges en eventuele noodzakelijke constructieberekeningen (deze verschillen per gemeente). Wij maken de benodigde bouwtekeningen voor u in orde en vullen alle formulieren ten behoeve van de bouwaanvraag voor u in. De aanvraag wordt vervolgens naar u toegestuurd ter controle. Indien de aanvraag volledig volgens afspraak is, wordt u verzocht uw BSN nummer aan ons door te geven zodat wij uw aanvraag digitaal kunnen indienen bij uw gemeente.

Landelijke regels voor het vergunningsvrij bouwen van uw dakkapel.

Regels Dakkapellen
De afbeelding geeft een aantal regels die gelden voor het plaatsen van dakkapellen.

Voor het vergunningvrij mogen plaatsen van een dakkapel gelden de volgende voorwaarden (aan alle eisen moet worden voldaan):

1. de dakkapel wordt op het achterdakvlak of op een zijdakvlak gebouwd; dit zijdakvlak mag echter niet naar openbaar toegankelijk gebied (de weg, groen) gekeerd zijn;
2. de dakkapel heeft een plat dak;
3. de dakkapel is, gemeten vanaf de voet van de dakkapel, niet hoger dan 1,75 meter;
4. de onderkant van de dakkapel ligt meer dan 0,5 meter, maar minder dan 1 meter boven de dakvoet;
5. de bovenkant van de dakkapel ligt meer dan 0,5 meter onder de daknok;
6. de zijkanten liggen meer dan 0,5 meter van de zijkanten van het dakvlak;
7. de dakkapel mag niet gebouwd worden op een tijdelijke woning of woongebouw, zoals een woonkeet, of op een woonwagen; de dakkapel mag ook niet op een vakantiehuisje of een andere woning of woongebouw, dat niet permanent mag worden bewoond, vergunningvrij worden geplaatst;
8. de dakkapel mag niet gebouwd worden op een monument of in een door het Rijk aangewezen beschermd stads- of dorpsgezicht.

Voor meer informatie zie Dakkapel wanneer vergunningvrij e.d. (pdf van het ministerie “VROM”).

Heeft u interesse in het aanvragen van een vrijblijvende offerte? Vul dan het onderstaande formulier volledig in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op om een vrijblijvende afspraak te maken met een van onze adviseurs. Voor een offerte en advies op maat.
Lees hier ervaringen van klanten.